Telefon  600 466 541     Email   Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.     

Oczyszczalnie ścieków

Przydomowa oczyszczalnia ścieków

Jest to zespół urządzeń służących do neutralizacji ścieków wytwarzanych w domu lub małym zgrupowaniu domów. Warunkiem prawidłowej eksploatacji przydomowej oczyszczalni jest jej umiejętna obsługa, polegająca na następujących czynnościach: okresowa kontrola składu odpływu, ewentualnie indeksu osadu czynnego, odpowiednia regulacja natlenienia i uzupełnianie kultur mikroorganizmów, usuwania osadu i kożucha z osadnika raz w roku lub po wypełnieniu osadnika osadem do połowy. Problem unieszkodliwiania ścieków odprowadzanych z domów regulowany jest rozporządzeniem Ministra Środowiska w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego[1]. Zgodnie z § 11 ust. 5 rozporządzenia, ścieki pochodzące z gospodarstwa domowego mogą zostać odprowadzone do ziemi w granicach gruntu będącego własnością wprowadzającego, przy zachowaniu następujących warunków:

 • ilość ścieków nie przekracza 5 m³/dobę;
 • BZT5 ścieków jest zredukowane o co najmniej 20% a zawartość zawiesin ogólnych o 50% w wyniku wstępnego oczyszczenia;
 • miejsce wprowadzania ścieków oddziela od poziomu wodonośnego warstwa gruntu miąższości co najmniej 1,5 metra.

 

USŁUGA WYKONANA SZYBKO, SOLIDNIE I TANIO

 

Rozwiązania technologiczne:

 • procesy mechanicznego i biologicznego oczyszczania ścieków (tlenowe i beztlenowe)
 • oczyszczanie mechaniczne następuje w osadnikach gnilnych lub osadnikach Imhoffa
 • osadniki są złożone z dwóch, trzech lub więcej komór
 • tlenowe procesy biologiczne

Rodzaje rozwiązań technologicznych:

 • drenaż rozsączający

 • filtr piaskowy (gruntowy)

 • oczyszczalnia hydrobotaniczna

 • złoże biologiczne + osadnik wtórny

 • niskoobciążona komora osadu czynnego + osadnik wtórny.

  .